THERAPIE


THERAPIE

kan ik hier terecht?
Jongeren en volwassenen (vanaf 13 jaar) kunnen op therapie bij Jeugddienst Appelsien. Kinderen tot 12 jaar verwijzen we graag door naar andere diensten.

 

kan ik worden geholpen ?
Jeugddienst Appelsien heeft zich gespecialiseerd in therapeutische hulp aan jongeren en volwassenen met een ontwikkelingsstoornis, autisme spectrum stoornis, adhd en/of een verstandelijke beperking.

 

waarvoor kan ik bij jullie terecht ?
Jeugddienst Appelsien kan je helpen op verschillende manieren, dat wordt samen met jou besproken. Hieronder enkele voorbeelden van de meest voorkomende problemen waarbij we kunnen helpen:

ontwikkelingsstoornissen (autisme, asperger, ...)

aandachtstoornissen (adhd, add, ...)

gedragstoornissen (agressie, liegen, ...)

emotionele problemen (stress, angst, ...)

dwanggedachten en - handelingen

opvoedingsproblemen

brusbegeleiding (broer en zus)

relatieproblemen

eenzaamheid

verwerking van verlies van ouder, partner, kind

verwerking na seksueel misbruik

 

hoe helpen jullie mij ?

psychotherapie op maat

coaching bij het omgaan met anderen

orthopedagogische begeleiding

geven van sociale vaardigheidstraining

assertiviteitstraining

aanleren van relaxatietechnieken

gesprekstherapie

gedragstherapie

speltherapie

 

ook ouders kunnen terecht voor

advies en begeleiding bij opvoedingsvragen bij een kind met verstandelijke beperking of ontwikkelingsstoornis

therapeutische ondersteuning bij verwerking van een (diagnose van) handicap of ontwikkelingsstoornis bij het kind

begeleiding in het omgaan met een (opgroeiend of volwassen) kind met een beperking

 


hoe lang duurt het en hoeveel kost het?

een sessie duurt 45 tot 60 minuten (max 1 uur)

vast tarief per sessie: 47,99

de meeste mutualiteiten voorzien terugbetaling

therapie is enkel mogelijk na afspraak

vragen en antwoorden kan je HIER terugvinden

 

ORTHOPEDAGOGE KERSTIN

Een orthopedagoge is een universitair opgeleide gedragswetenschapper, die zich richt op de problematische ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis of handicap. Een orthopedagoge kan worden ingeschakeld wanneer een opvoedings-, of begeleidingssituatie niet meer vanzelfsprekend verloopt en er problemen ontstaan, waardoor een persoon in zijn functioneren of algemene ontwikkeling belemmerd wordt. Een orthopedagoge beschikt over wetenschappelijke kennis van de psychologische, orthopedagogische en psychotherapeutische referentiekaders en heeft ervaring in het werken volgens deze principes.

Kerstin studeerde in 2003 af als Master in de Pedagogische Wetenschappen, optie Orthopedagogiek aan de Universiteit Gent. Daarnaast is Kerstin ook afgestudeerd als maatschappelijk assistente aan de Artevelde hogeschool. Kerstin heeft jarenlange beroepservaring in het werkveld als orthopedagoge en is lid van de Vlaamse Vereniging voor Orthopedagogen (VVO)

 

WIL JIJ OOK THERAPIE ?
Wanneer je wil starten bij Kerstin, geef dan hieronder alvast je gegevens door
op het onderstaande aanmeldingsformulier.


AANMELDINGSFORMULIER